St. Eligius, as a Goldsmith, Hands the Wedding Couple a Ring. Petrus Christus


Komentarze:

Dodaj komentarz


Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz: